Zapisz się

Wybierz warsztat, który Cię interesuje (wymagane)*

Wybierz dzielnicę, która Cię interesuje (wymagane)

Imię i nazwisko przedstawiciela Rodziny (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Liczba osób w grupie rodzinnej (wymagane)
 0 1 2 3 4 5 6 Więcej

W tym liczba dzieci w wieku 3-6 lat (wymagane)
 0 1 2 3 4 5 6 Więcej

W tym liczba dzieci w wieku 6-13 lat (wymagane)
 0 1 2 3 4 5 6 Więcej

W tym liczba dzieci w wieku 13-18 lat (wymagane)
 0 1 2 3 4 5 6 Więcej

W tym liczba posiadaczy Karty Młodego Warszawiaka (wymagane)
 0 1 2 3 4 5 6 Więcej

W tym liczba posiadaczy Karty Warszawiaka (wymagane)
 0 1 2 3 4 5 6 Więcej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb niezbędnych do organizacji warsztatów przez Fundacje Miejsce Kreatywne i Miasto Stołeczne Warszawa (Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z organizacją warsztatów w trybie art. 10 pkt 2 Ustawy z dnia 18.07.2002 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną" przez Fundacje Miejsce Kreatywne i Miasto Stołeczne Warszawa

Wszyscy uczestnicy grupy rodzinnej i ich opiekunowie prawni wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku i ich dzieci badź podopiecznych uczestniczących w grupie rodzinnej, przez Fundacje Miejsce Kreatywne (fotografie) na stronach internetowych i w materiałach o charakterze informacyjnym i promocyjnym